Senaste nyheter

Barnkonventionen firar 25 år

Barnkonventionen firar idag 25 år. Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, som den egentligen heter. Barns rättigheter är även ett av Arvsfondens prioriterade områden och flera av våra projekt arbetar på olika sätt med barnkonventionen.

Läs hela artikeln

Arvsfonden arrangerar två utvärderingsseminarier i december

Arvsfonden har en uppföljnings- och utvärderingsverksamhet vars syfte är att ta tillvara på projektens erfarenheter. I december arrangerar vi två utvärderingsseminarier där forskare redovisar resultaten från de studier som de har genomfört. Dessutom delar några av de arvsfondsprojekt som ingår i studierna med sig av sina kunskaper.

Arvsfonden deltar på MR-dagarna i Umeå

Som en del i satsningen Egen Kraft! deltar Arvsfonden den 13-15 november på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå. Vi medverkar som utställare och kommer även att arrangera ett seminarium på temat "Kultur och tillgänglighet".

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i oktober

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 25 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 38,6 miljoner kronor.

Visa alla nyheter