Senaste nyheter

Handläggare till Arvsfondsdelegationsenheten

Vi söker nu en handläggare till Arvsfondsdelegationsenheten på Kammarkollegiet för ett vikariat på ett år.

Läs hela artikeln

Grönt ljus för 68 arvsfondsprojekt

På onsdagen gav Arvsfondsdelegationen bifall till 68 projekt med en total budget på dryga 105 miljoner kronor. Projekten som nu startar kommer bland annat involvera ungas inflytande i den professionella scenkonsten, utveckla och ge stöd till familjehem samt involvera personer med funktionsnedsättning i modelljärnvägsbygge.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade pengar ur fonden i april

I april 2015 fördelade Arvsfonden 105,8 miljoner kronor till 68 stycken projekt. Av dessa var 35 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,4 miljoner kronor.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i april

I april fördelade Arvsfonden 105,8 miljoner kronor till 68 stycken projekt. Av dessa var 33 stycken projekt nya och de fick dela på 45,4 miljoner kronor.

Visa alla nyheter