Välkommen till Arvsfonden


Vi bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Foto: Björn Andrén, Greatshots/NordicPhotos


Beslutstillfällen » 

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd vid nästa tillfälle: 
11 juni 2014.

Arvsfondsprojekten.se »

Se vad som är på gång i pågående arvsfondsprojekt.

Pressrum »

Söka projektstöd »
Ansökningsblanketter och information.

Söka lokalstöd »
Ansökningsblanketter och information.

Söka fortsättningsstöd »
Information för fleråriga projekt.

När ni fått projektstöd »
Villkor och underlag för redovisning.

När ni fått lokalstöd »
Villkor och underlag för redovisning.

 

Frågor och svar »


Kalendarium »

Ladda ner vår logotyp »

 

"Arvsfondsfilmer" i Svensk
filmdatabas »

Film och musik av
arvsfondsprojekt
på YouTube »

 

Bild på mynt

Nya projekt i april 2014

I april fördelade Arvsfonden 98,3 miljoner kronor till 68 projekt. Av dessa var 39 projekt nya och de fick dela på 64 miljoner kronor.

Läs mer om de nya arvsfondsprojekten »

Bild: broschyr om Arvsfonden

Sverigeresan till Gävleborgs län

Arvsfonden vill dela ut mer pengar i Gävleborgs län och arrangerar därför två informationsträffar i Gävle den 6 maj.

Läs mer om och anmäl dig till träffarna »

Bild: hoppa bock

Inbjudan till informationsträfff 24 april

Inom satsningen Egen Kraft! arrangerar vi en informationsträff på temat "Personer med funktionsnedsättning med olika etnisk bakgrund".

Läs mer om och anmäl dig till träffen »

Bild: broschyr om Arvsfonden

Sverigeresan till Dalarnas län

Vi vill dela ut mer pengar i Dalarnas län och arrangerar därför två informationsträffar i Borlänge 5 maj.

Läs mer om och anmäl dig till träffarna »

Bild: hoppa bock

Utvärderingsseminarium på Nalen 15 maj

15 maj arrangerar vi ett utvärderingsseminarium på temat "Kultur med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar".

Läs mer om och anmäl dig till seminariet »

Egen Kraft!

Nu gör Arvsfonden en storsatsning på projekt för personer med funktionsnedsättning. 250 miljoner kronor ska delas ut i satsningen Egen Kraft!

Läs mer om satsningen Egen kraft! »

Bild: Sverigresan

Arvsfondens Sverigeresa

Nu åker vi ut på en Sverigeresa där vi besöker alla län i Sverige för att informera om hur man söker stöd ur fonden.

Läs mer om Sverigeresan »

Bild: broschyr om Arvsfonden

Nya redovisningsmallar för projektstöd

Från och med den 13 januari 2014 används nya mallar för års- och slutredovisning av projektstöd. Du hittar de nya mallarna via länken nedan.

Till de nya mallarna »

Foto: Inkubator Funktionsnedsättning

Vårt community – arvsfondsprojekten.se

På vårt community arvsfondsprojekten.se delar de som är engagerade i ett arvsfondsprojekt med sig av sina erfarenheter till andra eldsjälar.

Besök www.arvsfondsprojekten.se »

Bild från lokalstödsprojektet Alla ombord

Bygg nya möjligheter med lokalstöd

2012-2014 delar Arvsfonden ut 200 miljoner till lokaler som ger nya möjligheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer om Arvsfondens lokalstöd »