Senaste nyheter

Nya projekt som blev beviljade stöd i oktober

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor.

Läs hela artikeln

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i oktober

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 25 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 38,6 miljoner kronor.

Sverigeresan till Norrbotten

För att sprida information om vår verksamhet, våra kriterier och hur man som förening söker pengar ur fonden genomför vi just nu en Sverigeresa, där vi besöker alla län i Sverige. Nu har turen kommit till Norrbotten, som vi besöker den 17-19 november.

Arvsfonden deltar på MUCF:s årliga rikskonferens

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnar varje år en rikskonferens. Vid årets konferens, som äger rum 4-5 december, kommer Arvsfonden att medverka både som utställare och som talare på scen.

Visa alla nyheter