Senaste nyheter

Sverigeresan till Kronoberg

För att sprida information om vår verksamhet, våra kriterier och hur man som förening söker pengar ur fonden genomför vi just nu en Sverigeresa, där vi besöker alla län i Sverige. Nu har turen kommit till Kronoberg, som vi besöker den 4-5 maj.

Läs hela artikeln

Fortsättningsprojekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 39 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 51,5 miljoner kronor.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor.

Arvsfondens controllers kontrollerar så att pengarna används på rätt sätt

På Arvsfonden arbetar två controllers. Deras uppgift är att vara ett stöd både till Arvsfondens handläggare och de organisationer som har fått pengar ur fonden i frågor som rör projektens ekonomiska redovisning och budgetering. I deras arbetsuppgifter ingår också att kontrollera så att Arvsfondens pengar används på rätt sätt.

Visa alla nyheter