Innehåll taggat med: jämlikhet

SpinnVäxa / SpinnUnga

Vad kan dans vara?

Vem får kalla sig dansare?

Vem har rätt till utbildning?

Genom dansgrupper för barn och unga (SpinnVäxa) och kompaniet för unga dansare (SpinnUnga) möjliggör vi dansutbildning som är integrerad och öppen för alla.

Ronjabollen 2.0

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att öka samhällsdeltagandet bland unga med funktionsnedsättning i Botkyrka. Metoden är att bilda ett ungdomsråd.

Ge plats för tjejer

Projektet ”Ge plats för tjejer!” syftar till att ge tjejer med utvecklingsstörning möjlighet att spela innebandy med tjejer på sina villkor. I förlängningen leder projektet till en meningsfull fritid, fler sociala kontakter och en bättre hälsa.

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.