Innehåll taggat med: kreativitet

B Art

I projektet kommer ungdomar att skapa konstnärligt tillsammans med konstnärer, designers och konsthantverkare med efterföljande offentliga utställningar där deras konstnärliga uttryck presenteras på samma premisser som vuxnas konst. 

Stilmedveten

Stilmedveten vill uppmuntra till en mer hållbar mode- och klädkonsumtion genom inspiration, skapargläjde och lust. Det gör vi genom utställningar, en inspirationsplattform online, delaktighet, workshops och roliga kampanjer och utmaningar. 

Gnesta Konstnärliga Ungdomsråd

Gnesta Konstnärliga Ungdomsråd är en plattform för unga mellan 15 och 25 år bosatta i och runtom Gnesta som vill uttrycka sig konstnärligt, utvecklas, känna gemenskap, påverka sin lokala miljö och förstå konstens roll i ett demokratiskt samhälle.

Skapa Min Värld

Skapa Min Värld är kostnadsfri kulturverksamhet på Fryshuset som erbjuder barn, unga och familjer konstnärligt skapande/kurser/workshops, kulturpejlingar/studiebesök, samarbeten och fantasifulla upplevelser. Vi finns i Sthlm, GBG och i Malmö!

Läkekonst

Konstnärligt arbete med långtidssjuka barn och deras hemklasser. Vi jobbar även med andra grupper av unga som inte självklart kan ta del av det offentliga kulturutbudet, varken som producenter eller som publik.

Parkour och Freerunning

Le parkour skapades av David Belle i början av 90-talet i Lisses, utanför Paris. Det handlar om att på ett så smidigt, kontrollerat och snabbt sätt som möjligt ta sig från punkt A till punkt B genom att endast använda sig av kroppen som hjälpmedel.

I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya människor och skapa nya sociala kontakter.

Ditt fria val

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i Växjö.

365 saker du kan göra

365 saker du kan göra är ett inspirationsnätverk med syftet att få unga människor att göra istället för att vara passiva.