Beslut om stöd

Arvsfondsdelegationen sammanträder sex gånger per år. Vid fyra av dessa tillfällen beslutar man om vilka projekt som ska få pengar ur Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2017 - 13:51

Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur Arvsfonden. De senaste tre åren har det beviljats mer ur fonden än någonsin tidigare. År 2015 delades 642 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till  2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Handläggningstid

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året. För närvarande är handläggningstiden i genomsnitt cirka 6 månader för nya projekt och cirka 2 månader för fortsättningsprojekt.

Arvsfondsdelegationens ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
Miriam Malmqvist, vice ordförande (t.f enhetschef på Utbildningsdepartementet)
Inger Ashing, ledamot (regeringens nationella samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, ordförande Ideell Arena)
Helena Corell, ledamot (verksamhetsutvecklare Domstolsverket)
Per Kölhed, ledamot (vice ordförande Handikappförbunden)
Kenneth Ljung, ledamot (utredare Barnombudsmannen)
Hanna Åkesson, ledamot (utredare Sveriges Kommuner och Landsting)

Arvsfondsdelegationens sammanträden 2017

  • 22 februari
  • 5 april
  • 31 maj
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Under Länkar nedan hittar du mer information om Arvsfonden och de projekt som tidigare fått pengar.