Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 957 resultat.

Salaams vänner

Salaams Vänner utbildar i religionsdialog, fredsbygge och civilkurage. VI har nått över 4000 ungdomar.

Röst!

RÖST! är ett projekt om unga och makt, demokrati och politik. RÖST! är partipolitiskt och religiöst obundet. 

Yttrandefrihet i praktiken

I projektet vill vi utveckla ungdomars intresse och kunskap om yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och pressetik.

Unga smyckar stan - en röd tråd av konst och demokrati

Vi målar och pratar demokrati på workshops finns som en resurs och metod för KFUM Göteborgs övriga verksamheter.

Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.

Stadra Scenskola - Våga vara vem

Stadra Scenskola ska, med professionell ledning, ge barn 10-15 år fördjupad insikt i och förståelse för teaterarbete.

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Projektet ska belysa syskonens situation och behov. Syskon som har en syster eller bror kronisk sjukdom/funktionsnedsättning

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. 

Ombyggnad och anpassning av seglingsarena i Göteborgs kommun

På bilden ser ni tillbyggnaden av vårt nya anpassade badrum. Ia och barnen jublar och ropar "toa för alla" ; )

Mamma - jag har blivit knäpp

En film om tvångssyndrom hos barn och unga med visningar i skolan. Filmen produceras av Svenska OCD-förbundet.

Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Ipana-Impro

Drama, musik och bildverksamhet för sverigefinska förskolebarn med improvisation i centrum. 

Sidor