Utvärdering av projekt kring funktionsnedsättning - arbete och sysselsättning

En prioriterad fråga för handikappolitiken har under lång tid varit att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 09:42

Arvsfonden har under perioden 1997-2012 beviljat närmare 120 miljoner kronor till ett femtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete och meningsfull sysselsättning.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur man initierar och bygger upp strukturer som genererar arbete för människor med funktionsnedsättning.

Utvärderingen utförs av professor Berth Danermark vid Örebro universitet.

Utvärderingsrapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 1 december 2014.

Utvärderingsrapporten

Du kan ladda ner utvärderingsrapporten här eller under rubriken relaterat innehåll.