Nyanländasatsningen

Varje år går en del av Arvsfondens pengar till så kallade särskilda satsningar. En av dessa är vår satsning på nyanlända, som du kan läsa mer om här.
Senast uppdaterad: 10 oktober, 2016 - 14:17

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Vi har som målsättning att finansiera minst 150 nya projekt under 2016-2018. Vi efterlyser lokala kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen!

Vad är en särskild satsning?

En särskild satsning innebär att en viss summa avsätts under en viss tid för ett visst ändamål. Särskilda satsningar består av ett antal projekt som hålls samman genom en gemensam extern utvärdering. I övrigt gäller samma krav som för övriga projekt.

Vilka är målgruppen för satsningen?

Målgruppen för satsningen är nyanlända barn och unga – det kan vara barn och unga i familj och barn och unga som kommit till Sverige utan familj. Målgruppen kan befinna sig i asylprocessen eller ha fått beslut. Vi har inte satt någon gräns för hur länge man räknas som nyanländ.

Vem kan söka?

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projekten drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vilken typ av projekt kan sökas?

Ni kan söka projektstöd eller lokalstöd. Projektstöd innebär utveckling av verksamhet, metod eller pedagogik. Lokalstöd innebär att man bygger en lokal eller anläggning.

Checklista för projektstöd - kan vår förening söka?

 • Har ni en nyskapande projektidé som kan underlätta nyanlända barn och ungas etablering och delaktighet i samhället?
 • Har ni med relevanta samarbetspartners ?
 • Har målgruppen varit med och planerat?
 • Har ni en tydlig idé för hur ni vill utveckla nya metoder och verksamheter inom något av områdena utbildning, arbete och fritid?
 • Har ni en plan för hur ni ska ta tillvara målgruppens erfarenhet och kunskap och ge dem inflytande över verksamheten?
 • Har ni en plan för hur projektet ska skapa möten mellan etablerade ungdomar och nyanlända barn och unga?
 • Har ni en plan för hur projektet ska bidra till att stärka målgruppens nätverk och möjligheter till språkträning?

Checklista för lokalstöd - kan vår förening söka?

 • Har ni en nyskapande projektidé som kan underlätta nyanlända barn och ungas etablering och delaktighet i samhället men saknar lokal eller anläggning för att genomföra den?
 • Har ni med relevanta samarbetspartners?
 • Har målgruppen varit med och planerat?
 • Har ni en plan för hur ni ska ta tillvara målgruppens erfarenhet och kunskap och ge dem inflytande över den kommande verksamheten?
 • Har ni en plan för hur projektet ska skapa möten mellan etablerade ungdomar och nyanlända barn och unga?
 • Har ni en plan för hur projektet ska bidra till att stärka målgruppens nätverk och möjligheter till språkträning?

Har du frågor om satsningen?

Här kan du läsa svar på vanliga frågor om satsningen.

Vill du veta mer om Nyanländasatsningen?

Hanne Konradsen, projektledare
Telefon: 08-700 07 88
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se