Nyheter

Så lyfter ADHD på jobbet

ADHD på jobbet är ett projekt som sedan 2015 arbetar för att förbättra arbetssituationen för personer med ADHD, både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Personer med ADHD får stöd och hjälp att komma ut på arbetsmarknaden men också stöd och råd för att behålla ett jobb.

Ombyggnationen som kickar igång Skellefteå

Med stort driv och engagemang har Soo shim taekwondo och Hapkido klubb genom projektet Ombyggnation av Porsen i Skellefteå kommun, breddat sin verksamhet och öppnat dörren till idrott och gemenskap för helt nya målgrupper. Som resultat av ombyggnationen ges alla samma förutsättningar att utvecklas både fysiskt och psykiskt i taekwondo-lokalen i Skellefteå.

Språket som bryter isolering

Projektet Så ska det låta, med bas i Skellefteå, hjälper personer med den språkliga funktionsnedsättningen afasi och nyanlända att utveckla sitt språk. Det sker genom att använda en kanadensisk samtalsmetodik. Genom metoden har de som deltagit i projektet blivit betydligt mindre isolerade och på egen hand vågat söka sig ut i samhället.

Arvsfondens nyhetsbrev för mars ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Se film om hur du söker pengar från Arvsfonden

Vem kan söka pengar ur Allmänna arvsfonden? Vilka idéer kan få stöd och vad krävs? Och hur ska man tänka när man skriver en ansökan? De här frågorna får du svar på i våra filmer.

Vi vill bidra skapar meningsfullhet i vardagen

Projektet Vi vill bidra vill få in personer med de största funktionsnedsättningarna på arbetsmarknaden. Projektets deltagare vill med stöd av personlig assistans bidra med arbete inom exempelvis kommunservice, olika organisationer, kaféverksamhet eller som publikvärdar. Syftet är att ge alla samma möjlighet till en meningsfull vardag i det vanliga arbetslivet.

Racerunning – för ett aktivt liv i balans

Sporten racerunning utövas med en trehjulig springcykel och öppnar dörren för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Sporten gör det möjligt att med egen kraft springa, känna puls, träna och få starka muskler.

Porten öppnar arbetsmarknaden med hjälp av praktik

Porten i Kalmar är en restaurangverksamhet med ekologisk och säsongsbetonad mat på menyn. Projektet Porten erbjuder människor som hamnat utanför arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka.

Resultatet av arvsfondsprojektet FATTA MAN lever vidare

På en avslutningskonferens på Södra teatern i Stockholm under fredagen, lanserade FATTA MAN det metodmaterial som tagits fram och som genom sin digitala utformning kommer att används även efter att projektet nu slutförts.

Beslutsam kraft mot hinder

Vid ett fullsatt seminarium presenterade Arvsfonden den 8 mars en forskningsstudie av projekten som ingått i den mångåriga satsningen Egen Kraft, som handlar om att möjliggöra delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. På plats fanns även fyra av projekten som delade med sig av sina erfarenheter och i den efterföljande paneldiskussion deltog Arvsfondsdelegationen, politiker och myndighetsrepresentanter.

Sidor