Nyheter

Fotboll för synskadade i TV4 Nyhetsmorgon

I morse var arvsfondsprojektet Fotboll för synskadade och MIK Sound på besök i TV4 Nyhetsmorgon och lärde Steffo och Jenny att spela Five-a-side. Projektet ingår i Arvsfondens satsning Egen Kraft! som under tre år fördelat drygt 600 miljoner kronor till 200 projekt för och med personer med funktionsnedsättning.

Arvsfonden delar ut 252 miljoner kronor i stöd

Vid årets första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden på konferensen Idrott och mångfald

Den 14-15 februari är Arvsfonden på plats i Karlstad och deltar som utställare under konferensen "Idrott och mångfald".

Utvärderingsseminarium om Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Den 8 mars bjuder vi in till en utvärdering av Arvsfondens satsning Egen Kraft! Det är den största i Sverige någonsin på utvecklingsprojekt med och av personer med funktionsnedsättning. Närmare 600 miljoner kronor har beviljats till drygt 200 projekt runt om i landet under perioden 2013-2016.

Vahák - om att vara minoritet i en minoritet

I dag på samernas nationaldag den 6 februari vill vi uppmärksamma arvsfondsprojekt som tagit sitt avstamp inom den samiska kulturen.

Frågor och svar om projektet Våra Liv

Malmö stad driver ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden som heter "Våra Liv" där kulturföreningen Spiritus Mundi är en samarbetspartner. Enligt SVT finns det frågetecken kring hur vissa delar av projektet har finansierats.

Med anledning av inslag i SVT

Med anledning av de uppgifter som framkommit i SVT Skånes granskning av kulturföreningen Spiritus Mundi, som är en förening som ingår i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden, har alla utbetalningar till föreningen stoppats och projektägaren Malmö Stad avslutat samarbetet med föreningen. Ansvarig handläggare och en controller kommer att besöka Malmö stad för att särskilt gå igenom hur pengarna från Arvsfonden använts.

Arvsfondens nyhetsbrev för januari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Allt är möjligt

Glädjeverket är ett socialt företag som drivs av unga med intellektuell funktionsvariation. De är även deltagare i arvsfondsprojektet A27 som utvecklar en verksamhet som lyfter fram styrkor hos personer med intellektuella funktionshinder så att de aktivt kan bidra till samhällsutvecklingen.

Reservera 8 mars för seminarium om satsningen Egen Kraft

För att sprida kunskaper och erfarenheter från satsningen Egen Kraft och inspirera till nya projekt framöver, bjuder Arvsfonden in till ett seminarium där en utvärdering presenteras.

Sidor