Nyheter

Arvsfonden bjuder in till seminarium om stort samverkansprojekt kring hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen till en utvärdering av projektet Kärleken är fri som med stor sannolikhet är den största satsningen i Sverige någonsin mot hedersrelaterat våld och förtryck. Dilsa Demirbag Sten modererar seminariet som äger rum den 9 oktober på Nalen i Stockholm.

Arvsfonden söker en projektekonom och en controller/granskningsansvarig

Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen som är en nämndmyndighet med uppgift att besluta om fördelning av projektmedel ur Allmänna arvsfonden. De projekt som finansieras ur fonden ska bidra till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning. Nu söker Arvsfondsdelegationsenheten en projektekonom och en controller/granskningsansvarig.

Samtal som räddar liv – dygnet runt

Självmordslinjen är landets första dygnet-runt-öppna stödlinje och verkar för att förebygga självmord bland unga. Självmordslinjen startade som ett arvsfondsprojekt och hette då Självmordsupplysningen, men står i dag på egna ben och drivs av den ideella föreningen MIND.

Arvsfondens nyhetsbrev för september ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Kärleken är fri – en utvärdering av ett samverkansprojekt kring hedersrelaterat våld och förtryck

Med närmare 40 miljoner kronor i beviljade medel från Arvsfonden och samverkan mellan ett stort antal aktörer är projektet Kärleken är fri med stor sannolikhet den största satsningen i Sverige mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arvsfonden bjuder in till ett seminarium där utvärderingen av projektet presenteras.

Arvsfonden deltar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Årets tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 9-11 november 2017 i Jönköping är De mänskliga rättigheternas framtid. Arvsfonden deltar dels med ett seminarium under deltemat Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, dels med en monter på MR-dagarnas utställningstorg.

Utvärdering av arvsfondsprojekt

Just nu har vi fem pågående utvärderingar och två av dem är i färd med att genomföra enkätundersökningar bland projekten under hösten.

Arvsfondens stöd ökade med 92 miljoner 2016

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015.

Gladiatoratmosfär på dansfestivalerna i väst

När barn och ungas förebilder lämnar hemorten får det negativa konsekvenser, inte minst växer ett betydande utanförskap fram. Som en motkraft till detta har dansnätverket Community X från Göteborg skapat en plattform för att mötas och ha kul genom dansen. Under parollen ”Tillsammans är vi starkare” har man lyckats samla 8 000 unga vuxna i Västra Götalandsregionen, och planen är att nätverket ska växa.

Bli en stjärna – skapa din egen rymd

Ombyggnationen av en bygdegård till något som liknar ett rymdcenter har skapat en kreativ arena för barn och unga i Götene. Lundsbrunns Samhällsförening har med hjälp av nya bild-, ljud- och ljuslösningar skapat ett så kallat rymdcenter. Målet är att låta barn och unga forma sin egen verksamhet, vara konstruktörer och utvecklare på en och samma gång.

Sidor