Nyheter

Trampolin stärker unga hbtq-personer

Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi. Arvsfonden stödjer flera projekt som syftar till att stärka HBTQ-personers rättigheter. RFSL Stockholms projekt Trampolin är ett exempel.

Arvsfondens nyhetsbrev för maj ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Intervju: Sara Mühling från Kärleken är fri

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri har under fyra år arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den 27 april var det stor avslutningskonferens för projektet på Södra teatern i Stockholm. Vi fick byta några ord med projektledare Sara Mühling från Rädda Barnen som berättar om resultatet och hur fortsättningen ser ut.

Ego Nova – en hjälp ur ätstörningar och självskadebeteende

Projektet Ego Nova har under tre år drivits av föreningen SHEDO med syftet att bidra till att förebygga kombinationsproblematiken av självskadebeteende och ätstörningar samt att öka kunskaperna på området och verka mot fördomar och stigmatisering.

Steget ur Bojan ger kraft och vilja att förändra

Steget ur Bojan är ett projekt som under tre år drivits av Arbetsmarknadsavdelningen i Vänersborgs kommun. Syftet med projektet var att skapa en metod där ungdomar som har skulder hos kronofogden och inkassobolag, men som är för små för skuldsanering, ska få hjälp och verktyg att ta sig ur sin situation och ges kraften och viljan att förändra sina liv.

Arvsfondsprojekt är en investering i samhället

Under 2016 fick 104 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Av dessa bedöms 58 projekt, eller 56 procent, nu leva vidare utan Arvsfondens stöd.

En väg framåt - för en bättre framtid

Projektet En väg framåt har under tre år drivits av föreningen Lunds fontänhus. Syftet med projektet var att utveckla en stödverksamhet för universitetsstuderande som lider av psykisk ohälsa. Att verka för vänskap, ökad självkänsla, fullföljda studier och en väg ut i arbetslivet.

FolkUngar får barn att upptäcka glädjen i musik

Projektet FolkUngar har under tre år drivits av studieförbundet Bilda Gävle Dala. Tanken med projektet var få fler barn att upptäcka glädjen i att spela, sjunga och dansa tillsammans. Genom utbildning under skoltid har barn erbjudits att få spela folkmusik.

58 överlevande arvsfondsprojekt 2016

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekten, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2016, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört.

Minnenas meny väcker sinnen - app ger bättre kommunikation i demensvården

På Demensdagarna 3-4 maj på Svenska Mässan i Göteborg presenteras appen Mat-Musik-Minnen. Den bygger på att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Hushållningssällskapet Väst har med stöd från Arvsfonden och i samarbete med Demensförbundet och äldreomsorgen i Alingsås- och Kungälvs kommuner producerat appen som demonstreras under mässdagarna.

Sidor