Körkraft suddar ut gränsen mellan vi och dem – med hjälp av sång

Språket är en nyckel för att kunna etablera sig i ett nytt land. Projektet Körkraft vänder sig till ungdomar, asylsökande och nysvenskar, för att med sången som verktyg lära sig mer svenska. I sången övas språket och blir ett spännande och roligt komplement till den traditionella språkträningen. Stiftelsen Eric Ericson International Choral Centre är föreningen bakom initiativet.
Senast uppdaterad: 30 december, 2016 - 10:00

Att våga och vilja uttrycka sig språkligt är grundläggande för den sociala utvecklingen. Genom Körkraft kan asylsökande och nysvenskar delta i roliga språkträningskörer för att snabbare lära sig språket och därmed minska risken för isolering och utanförskap.

– Vi samarbetar med Akalla kvinnocenter för vi ser att en av de tuffaste utmaningarna är att få de unga kvinnorna att komma hit. Många stannar hemma, om det beror på en rädsla att lämna sina lägenheter, det vet jag inte, säger Anna Larsdotter Persson, projektledare för Körkraft.

En målsättning med projektet är att redan etablerade körer ska bli så kallade kompiskörer till språkkörerna, och på detta sätt fånga upp nysvenskar i en gemenskap man annars ofta kan bli utan. Körkraft ska även erbjuda fortbildning för körledare.

– Det finansiella stöd vi fått är fantastiskt! Goda intentioner hos alla inblandade blir som ringar på vattnet. Både deltagare och vi bakom projektet vill vara en pusselbit i helheten, säger Anna Larsdotter Persson, och fortsätter:

– Vi vill skapa en lustfylld väg in till språk och en plattform där man möts på ett naturligt sätt. Att kunna morsa på en körkompis i mataffären får bort den osynliga gränsen mellan ”vi och dem”. Vi berikar från båda hållen och får tillbaka minst lika mycket som vi ger. Ny kultur, ny repertoar, nya språk.

Projektet ska också utmynna i en låtbank och en webbplats dit körledare i hela Sverige som jobbar med språk- och blandkörer kan vända sig för att hitta bra låtmaterial och få tips.