Översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

Regeringen beslutade den 15 juni att tillsätta en utredning som har till uppgift att se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra.
Senast uppdaterad: 19 juni, 2017 - 15:30

Utredningen ska bland annat:

  • föreslå hur ett villkor kan utformas som ser till att bara organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd,
  • analysera kriterierna för stöd,
  • överväga frågor om arvsavstående,
  • se över vissa administrativa frågor samt
  • föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedömningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.