Nyheter

Arvsfonden deltar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Årets tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 9-11 november 2017 i Jönköping är De mänskliga rättigheternas framtid. Arvsfonden deltar dels med ett seminarium under deltemat Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, dels med en monter på MR-dagarnas utställningstorg.

Utvärdering av arvsfondsprojekt

Just nu har vi fem pågående utvärderingar och två av dem är i färd med att genomföra enkätundersökningar bland projekten under hösten.

Arvsfondens stöd ökade med 92 miljoner 2016

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015.

Gladiatoratmosfär på dansfestivalerna i väst

När barn och ungas förebilder lämnar hemorten får det negativa konsekvenser, inte minst växer ett betydande utanförskap fram. Som en motkraft till detta har dansnätverket Community X från Göteborg skapat en plattform för att mötas och ha kul genom dansen. Under parollen ”Tillsammans är vi starkare” har man lyckats samla 8 000 unga vuxna i Västra Götalandsregionen, och planen är att nätverket ska växa.

Bli en stjärna – skapa din egen rymd

Ombyggnationen av en bygdegård till något som liknar ett rymdcenter har skapat en kreativ arena för barn och unga i Götene. Lundsbrunns Samhällsförening har med hjälp av nya bild-, ljud- och ljuslösningar skapat ett så kallat rymdcenter. Målet är att låta barn och unga forma sin egen verksamhet, vara konstruktörer och utvecklare på en och samma gång.

Arvsfondsdelegationens ordförande svarar: Allmänna arvsfonden bidrar till välfärdssverige

Nya Wermlands tidning ifrågasätter i sin Ledare Allmänna arvsfondens existens och riktar en rad anklagelser mot dess verksamhet. Artikeln innehåller en rad felaktigheter och demagogiska påståenden och kräver ett bemötande.

Tidsbron gör levande historia intressant för barn och unga

Projektet Tidsbron handlar om att väcka liv i Skillingaryds lägerområde och göra det mer lockande för en yngre publik. Genom olika aktiviteter vill man stärka samarbetet med förskola och skola. Målet är att skapa en mötesplats för ungdomar där de själva är med och lyfter fram historien för att göra den mer tillgänglig. Detta sker i första hand med dramatiseringar av olika slag.

CityIdrott skapar unga förebilder i Landskrona

CityIdrott är Landskronaprojektet som hjälper utsatta ungdomar att få en meningsfull tillvaro med hjälp av utbildning och gemensamma värderingar. Målet är att utbilda 30 nya ungdomsledare varje år genom ledarskapsutbildningar och evenemang där man får lära sig allt från projektplanering till ansvarstagande.

Naturparkour– med naturen som form och hinder

Genom att låta naturen bli en parkourpark lockas barn och ungdomar att träna denna snabbt växande träningsform. En första tillfällig park uppfördes i Borlänge. Parken skapades genom att använda naturens egna former och hinder, och attraherade över 6 000 barn och unga som kostnadsfritt fick uppleva glädjen med att träna parkour – en träningsform som visat sig främja samarbete då den saknar tävlingsmoment. Nu ska Naturparkour tas vidare till Örebro och Malmö.

Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

Årets Polarprisvinnare Sting skänker hela prissumman på cirka en miljon kronor till Arvsfondsprojektet Songlines, ett integrationsprojekt som använder musik för att skapa hopp och framtidstro hos unga på flykt.

Sidor