Nyheter

Arvsfondsprojekt på Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka finns Arvsfonden på plats i eget tält på Barnrättstorget vid Gotlands konstmuseum måndag 3 juli till torsdag 6 juli klockan 10-16. Arvsfonden kommer även att finnas representerat under Almedalsveckan genom flera av de projekt som vi finansierar.

Översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

Regeringen beslutade den 15 juni att tillsätta en utredning som har till uppgift att se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra.

Arvsfondens nyhetsbrev för juni ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Testa din idé hos oss i Almedalen

Årets Almedalsvecka i Visby äger rum 2-9 juli. Arvsfonden finns på plats med eget tält på Barnrättstorget vid Gotlands Konstmuseum 3-6 juli.

Krönika: "Sommarplaner"

Nu är det hög tid att planera för sommaren igen. Det är samma sak varje år. Jag är ute i sista sekunden. Samtidigt är det verkligen ett välfärdsproblem. Det finns många som inte har något att ta semester från. Och några kan aldrig ta semester från de uppgifter och det ansvar de har.

Nyanlända övar vattenvana och lär sig simma

Projektet Vattenvana i Göteborg startades för att få nyanlända barn och unga att känna sig trygga i och omkring vatten. Kombinationen av simning, segling och social samvaro har gett goda resultat för ökad trygghet hos barn och unga.

Kontroll av arvsfondsprojekt

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. För att säkerställa att pengarna används på rätt sätt görs noggranna granskningar av den organisation som söker och av det projekt som ska genomföras, både innan och efter det att pengar beviljas ur fonden.

MÄN får drygt 8,6 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden

Projektet MANNEN MYTEN syftar till att utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. För projektet får MÄN stöd med drygt 8,6 miljoner kronor från Arvsfonden.

Nätkoll – om möjligheter och risker på nätet för unga med NPF

Nätkoll är ett projekt som riktar sig till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Projektet drivs av Attention Hisingen-Kungälv och idén väcktes när det kom till deras kännedom att det fanns unga medlemmar i föreningen som råkade illa ut på nätet och att föräldrar önskade verktyg för att kunna förhindra detta.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden

Med projektet Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta om personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. För projektet får DHB stöd med drygt 5 miljoner kronor.

Sidor