Nyheter

Konstfrämjandet i Västerbotten får 3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet GÖR KONST ska Konstfrämjandet i Västerbotten öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år. Projektet får stöd med 3 miljoner kronor från Arvsfonden.

Examen för KRIS Livsstilskoordinatorer

För att hjälpa personer med bakgrund i kriminalitet, missbruk och utanförskap har KRIS skapat en 1-årig folkhögskoleutbildning. I morgon 2 juni tar de första studenterna examen som Livsstilskoordinatorer.

Naturfilmarna får 8,3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Safari Sverige ska Naturfilmarna engagera och involvera 1000-tals ungdomar från hela Sverige att med film beskriva naturen och visa på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Projektet får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden.

Arvsfonden delar ut 265 miljoner kronor i stöd

Vid årets tredje sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 265 miljoner kronor till 75 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Reservera 9 oktober för utvärderingsseminariet Kärleken är fri – om hedersrelaterat våld och förtryck

Hur kan det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas för att fånga fler utsatta grupper och hur kan motsättningar kring förståelsen av hedersproblematiken överbryggas? Arvsfonden bjuder in till ett utvärderingsseminarium i oktober om projektet Kärleken är fri. Projektet är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland och Folkteatern i Gävleborg och ett stort antal organisationer inom civilsamhället och myndigheter i flera städer.

Trampolin stärker unga hbtq-personer

Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi. Arvsfonden stödjer flera projekt som syftar till att stärka HBTQ-personers rättigheter. RFSL Stockholms projekt Trampolin är ett exempel.

Arvsfondens nyhetsbrev för maj ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Intervju: Sara Mühling från Kärleken är fri

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri har under fyra år arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den 27 april var det stor avslutningskonferens för projektet på Södra teatern i Stockholm. Vi fick byta några ord med projektledare Sara Mühling från Rädda Barnen som berättar om resultatet och hur fortsättningen ser ut.

Ego Nova – en hjälp ur ätstörningar och självskadebeteende

Projektet Ego Nova har under tre år drivits av föreningen SHEDO med syftet att bidra till att förebygga kombinationsproblematiken av självskadebeteende och ätstörningar samt att öka kunskaperna på området och verka mot fördomar och stigmatisering.

Steget ur Bojan ger kraft och vilja att förändra

Steget ur Bojan är ett projekt som under tre år drivits av Arbetsmarknadsavdelningen i Vänersborgs kommun. Syftet med projektet var att skapa en metod där ungdomar som har skulder hos kronofogden och inkassobolag, men som är för små för skuldsanering, ska få hjälp och verktyg att ta sig ur sin situation och ges kraften och viljan att förändra sina liv.

Sidor