Allmänna handlingar

Arvsfondsdelegationen är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Arvsfondsdelegationen av offentlighetsprincipen.
Senast uppdaterad: 8 september, 2016 - 15:59

Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Arvsfondsdelegationens kansli blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.