Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Arvsfondsdelegationen behandlar personuppgifter som samlas in.
Senast uppdaterad: 8 september, 2016 - 16:01

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten Arvsfondsdelegationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Anmälningar till olika arrangemang

Arvsfondsdelegationen behandlar personuppgifter (namn, titel, organisation, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till arrangemang, t.ex. introduktionsdagar, Sverigeresa samt konferenser. Personuppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen, t.ex. utskick, ta referenser om föreningar och uppföljning av enkäter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Arvsfondsdelegationen behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Arvsfondsdelegationen och att få uppgifter rättade. Information om hur du kontaktar oss finns längst ned på sidan.

På Datainspektionens webbplats finns information om dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Där finns också vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen.