Den tomma stolen

Den tomma stolen är en dokumentär berättarföreställning om de tio Per Anger-pristagarnas liv och gärningar som kommer att ligga till grund för ett utbildningsmaterial för elever i åldrarna 15-19. Pilotprojektet genomförs under 2015.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm, nationellt

Projektet drivs av Afrika-Grupperna

Adress: 
Hedda produktion AB
Hedda Krausz Sjögren
Grubbenstorget 14
112 69 Stockholm
Telefon: 
0706083403

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att stärka ungas delaktighet och tillit till demokratiska värden och arbetssätt som integrerad del av hela projektet; från kunskap om kampen för mänskliga rättigheter över hela världen till det konkreta arbetet i skola efter skola för att stärka känslan att det är möjligt att påverka.

 

Mål

Det övergripande målet med projektet är att i samarbete med lärare och elever utveckla ett betygsgrundande material och en interaktiv pedagogisk metod. Materialet ska synliggöra de prisade människorättsaktivisternas kamp och mod för skolungdomar 14 – 20 år samt skapa förutsättningar för medverkande och publik att ingå i ett globalt sammanhang genom identifikation med aktivister och lokala kontexter.

Samarbete

Projektet som kommer att löpa under 2014-2015 är ett samarbete mellan Hedda Produktion, Afrikagrupperna och Forum för Levande Historia. För framtagande av metod har projektet beviljats medel från Allmänna Arvsfonden.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 03:00

Följ projektet på