Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser och friskvård. Målgrupp är barn, ungdomar och vuxna i livssituationer med behov av stöd och insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Gustavsberg, nationellt

Projektet drivs av Stiftelsen Hippocampus

Adress: 
c/o Pia Tillberg, Hjalmar Olssons Väg 16
134 40 GUSTAVSBERG
Telefon: 
070-4037109

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 01:00

Följ projektet på