Tillbaka till projektet Afrosvenska akademin
Profilbild

Identitetspolitik - Det stora samtalet

Identitetspolitik är ett begrepp som debatterats kraftigt sedan förra året, inte minst på de stora dagstidningarnas kultur- och debattsidor samt i sociala medier.

Identitetspolitik har exempelvis kritiserats av högern för att bygga murar i det svenska samhället. Inom vänstern har begreppet å andra sidan skapat en hård debatt mellan debattörer som vill fokusera på klass och de som vill fokusera på intersektionalitet. Frågor och påståenden gällande maktanalys och vilka som bör ha tolkningsföreträde har studsat fram och tillbaka mellan debattens olika aktörer.

Rösterna, åsikterna och tonerna har helt enkelt varit många och hårda. För hårda? För mjuka? Det beror nog på vem eller vilka en frågar.

Men vad är egentligen identitetspolitik, varför behövs den, eller varför behövs den inte? Vem eller vilka representerar den? Dessa frågor, och många fler, ville vi på Afrosvenska Akademin söka svaren på och därför bjöd vi tillsammans med Mångkulturellt centrum in till ett ”rundabords”-samtal.

I samtalen deltog bl.a. Johanna Marseille, Michael McEachrane, Rashid Musa, Raymond Peroti, Emma Dominguez, Tobias Hübinette, Sonia sagan och Kitimbwa Sabuni. Eventet ägde rum den 27 mars på Mångkulturellt centrum i Fittja. Moderator var Alex Rodallec. Titta på samtalet genom att klicka på länken https://vimeo.com/124649659