MR-uppdraget

I det här projektet skapar barn och unga, människorättsvetare, pedagoger, forskare och speldesigners MR-uppdraget - ett digitalt läromedel, spel och dialogplattform om mänskliga rättigheter och barns och ungas rätt att påverka. 

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Göteborg

Projektet drivs av MR-piloterna ideell förening

Adress: 
Box 7025
402 31 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att höja barns och ungas kunskap om mänskliga rättigheter och stärka deras rätt till delaktighet.

Mål

Målet med projektet är att ta fram MR-uppdraget – ett digitalt läromedel för högstadiet och gymnasiet i form av ett spel och en dialogplattform om mänskliga rättigheter. I MR-uppdraget får barn och unga utforska MR-områden i sin närhet, identifiera MR-kränkningar, hitta lösningar och kommunicera dessa till skyldighetsbärare (skolledning, politiker m.fl).

MR-uppdragets projektparter är MR-piloterna Ideell förening, Ungdomsrådet Lundby, Kultur och fritid SDF Lundby, Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola samt läromedelsproducenten Lin Education.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 18:00