Rättighetsreportrarna

I det här projektet skapar barn och unga, människorättsvetare, läromedelsutvecklare, pedagoger och forskare Rättighetsreportrarna – ett digitalt, upplevelsebaserat läromedel om mänskliga rättigheter (MR) och barns och ungas rätt att påverka.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Göteborg

Projektet drivs av MR-piloterna ideell förening

Adress: 
Box 7025
402 31 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att höja barns och ungas kunskap om mänskliga rättigheter och stärka deras rätt till delaktighet.

Mål

Målet med projektet är att ta fram Rättighetsreportrarna  – ett digitalt, upplevelsebaserat läromedel om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka, som också utgör ett verktyg för dialog mellan rättighetsbärare och skyldighetsbärare. I Rättighetsreportrarna, vars främsta målgrupp är högstadiet och gymnasiet, får elever utforska olika MR-områden och granska om och hur FN:s barnkonvention uppfylls i skolan. Resultaten kan sedan ligga till grund för dialog om mänskliga rättigheter med bl.a. skolledning och lokala politiker. Rättighetsreportrarnas  projektparter är MR-piloterna, Lin Education, Göteborgs stad och Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: måndag, 20 november, 2017 - 12:37

Följ projektet på