Sök projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1286 resultat.

Om-/tillbyggnation av utbildningslokal och handikapptoaletter i Örnsköldsviks kommun


Vägar till jobb

Projektet informerar arbetsgivare om Aspergers syndrom genom att informatörer med egen diagnos besöker arbetsplatser där de lyfter fram styrkor och fördelar samt levererar konkreta tips och råd hur man kommer förbi de utmaningar som kan uppstå.Inkludera mera

I projektet vill en grupp folkhögskolor ta på sig ansvaret att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Tillsammans med lokala organisationer diskuterar vi och utbyter erfarenheter - målet är att ta fram metoder för att motverka rasism.Stärkt föräldraskap: Ett KRIS Stockholm projektROTA

ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.


Så Funkar Sex!

I det här projektet ska vi ta fram ett normkritiskt, konkret och lättförståeligt metodmaterial om sex- och samlevnad, bok och film, som riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar eller kognitiva svårigheter och personal.Sexualkunskap för nyanlända

Sexualkunskap för nyanlända är ett projekt som tar fram ett undervisningsmaterial i sex och samlevnad för nyanlända ungdomar.Skatepark i Grängesberg i Ludvika kommun

Vi har under sommaren 2014 asfaltera en yta och utrustat den med skatemoduler i betong.


BUFF för alla

Projekt där elever med någon forma av neuropsykiatrisk funktionssättning får lära sig mer om film och bidra till innehållet i Sveriges officiella filmfestival för barn och unga.En rättighetsbaserad skola RBS

Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention. Kan skolan bli en inkluderande plats för alla?Puzzlet - en bit på väg

Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp till 35 år som har en rörelsenedsättning att pröva arbete genom arbetsplatsförlagd praktik.Kleiv pa och känn di sum haime!

Parallellt med färdigheter och kunskaper i svenska språket ska de sfi-studerande få kunskap om det gotländska natur- och kulturarvet. Vi tror att kunskap om sin nya hembygd kan vara ett sätt att snabbare och enklare rota sig på en plats.Sidor