Sök projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1394 resultat.

Tyck till - för ökad kompetenshöjning inom digital synpunktshantering och e-förvaltning för personer med funktionsnedsättning

Projektets mål är att få en ökad användning av offentliga digitala synpunktsfunktioner, från såväl enskilda individer med funktionsnedsättning som från funktionshindersrörelsen.


Tredubbelt utsatt

Att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga insatser som ger råd och stöd.  Bogserlinan

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund.


Slöjd Lab

Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas genom skapande aktiviteter inom slöjd. Syftet med projektet är att bidra till ökad integration.


Hjälteskolan

Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang.


Fördomsfri jämlikhet

Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.


Koll på jobbet

Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter.


Mer kraft och bättre ork

Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.


scen:se

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism.


Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.


Baba

Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar, och syftar till att förbättra deras möjligheterna att få en trygg varaktig lösning på sin situation.


Jag kan cykla

Förstudien syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling.


Sidor