Sök projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1448 resultat.

Koreografin - interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet ska skapa normkreativa kulturupplevelser där målgruppen – elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9, särgymnasiet samt ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar – får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer.


Ung inlåst

Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har.


Coaching projektet

Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.


Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.


Välkommen Hemifrån

Projektet ska utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån.


Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

Projektet ska skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland som tillsammans med svenska ungdomar ska arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer.


Hästen talar alla språk

Projektet ska överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter och skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga.


BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.


Social Recycling

Projektet ska förändra bilden av framgång för unga i åldern 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden med målet att inspirera unga till konstruktiva vägval.


Leksaksbibliotek - för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och i morgon

Projektet ska bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn genom att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek.


Nybyggnation av bouldervägg

Ölands klätterklubb har fått möjlighet att hyra en squashall som de ska bygga om till klätterhall.


Anläggande av konstgräsplan på idrottsplatsen 1 i Järpen Åre kommun

Järpens IF ska anlägga en belyst konstgräsplan vid sin idrottsplats Röjsmovallen.


Sidor