Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 52 resultat.

Romska organisationer och föreningar

Den romska minoriteten i Sverige utgörs av omkring 50000 personer. Minoriteten omfattar många olika grupper och varieteter av det officiella minoritetsspråket romani chib, även kallat romanés.


Islam och muslimer i Sverige

Utvärderingens syfte har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.


Ungdomars psykiska ohälsa

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.


Barns och ungdomars kulturengagemang

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till fler än 50 nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Under 2008 avslutades satsningen.


Äldre och den ideella sektorn

Arvsfondens målgrupper är barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I den senare kategorin finns även äldre. Under de senaste åren har Arvsfonden sett ett ökat intresse för att starta projekt kring frågor som rör funktionsnedsättning och åldrande.


Stöd efter flodvågen - En utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Det stod i ett tidigt skede efter tsunamikatastrofen i Sydostasien klart att Allmänna arvsfonden kunde bidra med stöd till de som drabbats. Ideella organisationer uppmanades att komma in med ansökningar för projekt som riktade sig till barn och ungdomar.


Projektet United Sisters

United Sisters, som arbetar med flickgruppsverksamhet och ledarutbildning för flickor, drivs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm. United Sisters arbetar också med att utveckla verksamheten och sprida metoderna vidare till ett antal kommuner ut i landet.


Lokalstöd 1994-2006

Under åren 1994-2006 har Arvsfonden beviljat medel för lokalstöd till drygt 500 projekt. Projekten har nu följts upp och utvärderats.


Barn och migration

Arvsfonden har beviljat medel till en rad olika projekt som avser flyktingbarn och ungdomar och under senare år också till projekt som vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar.


Barn och rasism

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig satsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering riktad till barn och personer med funktionsnedsättning.


Bemötande med kultur

I december 2000 beslutade regeringen att under en treårsperiod avsätta 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för "utveckling av verksamhet där kulturen används som uttryckssätt för att minska fördomar och förbättra kunskaper om funktionsnedsättningar”.


Brukarstödscentra

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig försöksverksamhet med etablering av brukarstödscentra för personer med funktionsnedsättning.


Delaktighet, diskriminering och demokrati

I november 2000 beslutade regeringen att avsätta 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för ideella organisationers utveckling av verksamhet mot rasism främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi. Denna utvärdering avser den del av satsningen som riktade sig till personer med funktionsnedsättning.


Elektra

Projektet Elektra arbetar med att synliggöra hedersförtryck och att ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av hedersförtyck. Utvärderingens övergripande syfte är att belysa om och på vilket sätt som Elektra förmår främja mänskliga rättigheter för de flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck.


Unga KRIS - Förstudie

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, beviljades under 2005 stöd för ett projekt vars syfte var att under ett år utveckla ett "Unga KRIS"-råd och fyra lokala föreningar i region Öst.


Hedersrelaterat förtryck och våld

Under perioden 1997–2007 beviljade Arvsfonden bidrag till 22 projekt som rör flickors och pojkars villkor som följd av att de har hamnat i kläm mellan två kulturer.


Metastudie - Allmänna Arvsfondens projektportfölj – mellan förvaltning och förnyelse?

Forskare från ett antal olika institutioner runt om i landet kommer att genomföra en metastudie av Arvsfondens samtliga utvärderingar från 2006 och framåt.

Utvärdering av projekt i Stockholms förorter

Många Arvsfondsprojekt pågår runt om i Stockholms förorter. Barn och vuxna utbildas och deltar i fritidsaktiviteter och föreningsliv samtidigt som sociala nätverk etableras.

Sidor