Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 52 resultat.

Svensksomalier

Somalias inbördeskrig i början av 1990-talet och sammanbrottet av landets styre ledde till att flera miljoner somalier flydde till andra delar av världen. Den stora grupp som flydde till Sverige bestod av personer i alla åldrar, av bägge könen och från de flesta samhällsklasser. De kom från olika regioner, från stad och landsbygd och omfattar både högutbildade och analfabeter.


Unga KRIS

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) beviljades drygt 16 miljoner kronor av Arvsfonden för ett fyraårigt projekt. Syftet med projektet var att utveckla ett Ungt KRIS-råd på 14 lokala föreningar i 4 regioner.


Intellektuella funktionsnedsättningar och stöd

I takt med utvecklingen och förändringen av samhället har synen skiftat på barn och vuxna med olika typer av avvikelser, och på hur de bör bemötas. Det generella synsättet på personer med nedsatt intellektuell förmåga, intellektuella funktionsnedsättningar, har pendlat mellan optimistiska och pessimistiska förväntningar.


Dövblindhet

Personer med dövblindhet utgör en mycket heterogen grupp. Dövblindheten kan vara medfödd eller utvecklad på senare i livet och den har ofta ett gradvist förlopp.


Intellektuella funktionsnedsättningar och kultur

Kulturella verksamheter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ökat under senare tid. Arvsfonden har beviljat drygt 64 miljoner kronor till 58 projekt som handlar om intellektuella funktionsnedsättningar och kulturell verksamhet sedan 1994 .


Arvsfonden genom tiderna

Arvsfonden inrättades 1928 och firade därmed 80-års jubileum 2008. Den här studien är en genomarbetad historisk beskrivning av fondens verksamhet och roll i samhället.


Socialt entreprenörskap och företagande

Under senare år har intresset för entreprenörskap och företagande inom det sociala området ökat. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala arbetskooperativ har kommit att användas allt oftare även i projekt som söker medel från Arvsfonden.


Intellektuella funktionsnedsättningar och information

Arvsfonden har under årens lopp stöttat en mängd projekt kring intellektuella funktionsnedsättningar. Närmare 76 miljoner kronor har delats ut till omkring 50 projekt som handlar om information till och om personer med intellektuella funktionsnedsättningar.


Romska organisationer och föreningar

Den romska minoriteten i Sverige utgörs av omkring 50000 personer. Minoriteten omfattar många olika grupper och varieteter av det officiella minoritetsspråket romani chib, även kallat romanés.


Islam och muslimer i Sverige

Utvärderingens syfte har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.


Ungdomars psykiska ohälsa

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.


Barns och ungdomars kulturengagemang

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till fler än 50 nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Under 2008 avslutades satsningen.


Äldre och den ideella sektorn

Arvsfondens målgrupper är barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I den senare kategorin finns även äldre. Under de senaste åren har Arvsfonden sett ett ökat intresse för att starta projekt kring frågor som rör funktionsnedsättning och åldrande.


Stöd efter flodvågen - En utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Det stod i ett tidigt skede efter tsunamikatastrofen i Sydostasien klart att Allmänna arvsfonden kunde bidra med stöd till de som drabbats. Ideella organisationer uppmanades att komma in med ansökningar för projekt som riktade sig till barn och ungdomar.


Projektet United Sisters

United Sisters, som arbetar med flickgruppsverksamhet och ledarutbildning för flickor, drivs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm. United Sisters arbetar också med att utveckla verksamheten och sprida metoderna vidare till ett antal kommuner ut i landet.


Lugna Gatans etablering i Göteborg och Malmö

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm driver ett projekt vars syfte är att etablera Lugna Gatan i Göteborgs och Malmös mest utsatta områden.


Sidor