Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 53 resultat.

Utvärdering av projekt kring ungas arbete och sysselsättning

Studien handlar om ett fyrtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för unga att komma ut i arbete. Arvsfonden under perioden 1996-2012 beviljat drygt 63 miljoner kronor till dessa projekt.


Äldre och den ideella sektorn

Arvsfondens målgrupper är barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I den senare kategorin finns även äldre. Under de senaste åren har Arvsfonden sett ett ökat intresse för att starta projekt kring frågor som rör funktionsnedsättning och åldrande.


Föräldrastöd

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.


Unga KRIS

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) beviljades drygt 16 miljoner kronor av Arvsfonden för ett fyraårigt projekt. Syftet med projektet var att utveckla ett Ungt KRIS-råd på 14 lokala föreningar i 4 regioner.


Barns och ungdomars kulturengagemang

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till fler än 50 nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Under 2008 avslutades satsningen.


Fördel barn!

Satsningen Fördel barn syftade till att erbjuda projektstöd för nyskapande verksamheter som vill främja och stärka barns rättigheter, uppmuntra barnets egna motivation till utveckling samt trygga barnets vardag i enlighet med Barnkonventionen.


Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbygden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.


Arvsfonden genom tiderna

Arvsfonden inrättades 1928 och firade därmed 80-års jubileum 2008. Den här studien är en genomarbetad historisk beskrivning av fondens verksamhet och roll i samhället.


Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla.


Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck - en studie av projektet Kärleken är fri 2014-2017

Projektet Kärleken är fri är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Länstyrelsen i Östergötland, Folkteatern i Gävleborg och Örebro Länsteater, och bygger på samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter. Studien syftar till att öka kunskaperna om vilka utmaningar och möjligheter det finns för ett stort antal aktörer att samverka i arbetet med att metodutveckla social verksamhet kring HRV (hedersrelaterat våld och förtryck).


Sidor