Arvsfonden uppmärksammar Agenda 2030

Under år 2020 uppmärksammar vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen i Agenda 2030.

De globala målen har tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och är agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit och finns till för att uppnå fyra saker fram till år 2030:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen.

UNDP stöttar länder att nå de globala målen fram till år 2030.

Globala målens webbplats

Barn och ungdomar klättrar på ett parkourhinder ute i skogen

Genom etablering av naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet Naturparkour arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.