Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Globala målet 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Det globala målet 12 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

I november 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 12.

Två händer som håller upp en bivaxplatta som kryllar av bin

Projektet ”BISAM” utvecklade en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter. Samtidigt tog man fram nya pedagogiska metoder för bi- och insektsodling där barn engagerades i konkret miljöarbete.

Sidan uppdaterades 2020-11-17.