Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Globala målet 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Det globala målet 15 i Agenda 2030 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

I december 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 15.

Två kvinnor är ute och går med varsin hund i koppel, träd syns runtomkring dem

Projektet ”Hunddagiset TriBus” ska tillsammans med personer med funktionsnedsättning, starta och utveckla en verksamhet som erbjuder ett fullt ut tillgängligt hunddagis, en besöks- och en utbildningsverksamhet.

Sidan uppdaterades 2020-12-09.