Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Globala målet 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Det globala målet 16 i Agenda 2030 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

I oktober 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 16.

Tre unga tjejer står i rad, bakom varandra, och tittar mot kameran.

Projektet ”Ungt mode” jobbade för att bredda rekryteringen till Konstfack och Beckmans designskolor så att ungdomar från ytterstaden också kan komma in på förberedande skolor och till högre studier inom mode och design.

Sidan uppdaterades 2020-10-13.