Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Globala målet 3 – Hälsa och välbefinnande

Det globala målet 3 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

I februari 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 3.

Två kvinnor står och håller om varandra

Projektet "Konferensguiden" utbildar personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i att planera och genomföra konferenser och workshops kring kulturfrågor.

Sidan uppdaterades 2020-07-02.