Globala målet 1 - Ingen fattigdom

Det globala målet 1 i Agenda 2030 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. I dag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

I augusti 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 1.

Närbild på en man ansikte, han tittar in i kameran

Projektet ”Bland kakor och moln” ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen.