Globala målet 10 - Minskad ojämlikhet

Det globala målet 10 i Agenda 2030 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och inflytande, såväl ekonomiskt som socialt och politiskt, i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

I juli 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 10.

En kvinna i rullstol håller i en bocciaboll som hon håller upp mot ansiktet

Projektet ”Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar” vill öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen, och se till att fler föreningar startar boccia-verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.