Globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen

Det globala målet 11 i Agenda 2030 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

I juni 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 11.

En byggnad syns i bakgrunden och framför hänger ett band med vimplar i olika färger.

Genus-, demokrati- och mångfaldsfrågor präglar verksamheten i Cyklopen - ett brukarstyrt kulturhus i söderförorten Högdalen i Stockholm.