Globala målet 13 - Bekämpa klimatförändringar

Det globala målet 13 i Agenda 2030 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.

I maj 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 13.

Tre barn står runt en stubbe utomhus och pysslar.

Projektet "BISAM" utvecklade en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter. Samtidigt tog man fram nya pedagogiska metoder för bi- och insektsodling där barn engagerades i konkret miljöarbete.