Globala målet 14 - Hav och marina resurser

Det globala målet 14 i Agenda 2030 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

I september 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 14.

En flicka syns bakifrån på väg uppför en back i skogen

Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.