Globala målet 3 – Hälsa och välbefinnande

Det globala målet 3 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

I februari 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 3.

Två kvinnor står och håller om varandra

Projektet "Konferensguiden" utbildar personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i att planera och genomföra konferenser och workshops kring kulturfrågor.