Globala målet 4 – God utbildning för alla

Det globala målet 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

I januari 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 4.

En ung man med cowboyhatt på huvudet blickar bort

Med drama och teater som verktyg såg projektet "Rätten att leva mitt liv" till att personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde erövra erfarenheter och kunskap om sina rättigheter, relationer, känslor och sin kropp.