Globala målet 5 – Jämställdhet

Det globala målet 5 i Agenda 2030 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

I mars 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 5.

Fyra unga tjejer i träningskläder och en av tjejerna håller i en fotboll

"Ronjabollen 2.0" var ett arvsfondsprojekt som nu lever vidare i Ronja FK:s regi. Ronjabollen har gett fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, möjlighet till en meningsfull fritid med fotboll och samtal i en trygg miljö.