Globala målet 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det globala målet 8 i Agenda 2030 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

I april 2020 lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till det globala målet 8.

En ung kille med bakåtvänd keps står och meckar i en verkstad

Projektet "Ungdomsresursen" jobbade för att hjälpa de ungdomar som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Man förberedde ungdomarna inför att möta arbetsmarknaden med målet att nå egen försörjning.