Arvsfondens Sverigeresa: Norrbotten

Vi har besökt flera län under vår Sverigeresa. Nu är det dags att besöka Norrbotten! På grund av covid19-utbrottet kommer våra informationsmöten att ske digitalt.

Känner du till att föreningar kan söka pengar från Allmänna arvsfonden? Arvsfondens medel går till nyskapande och utvecklande projekt i föreningslivet, till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Vi vill att Arvsfondens stöd ska nå ut i hela Sverige. Vår senaste uppföljning visar på stora skillnader mellan länen och Norrbotten är ett av de län som får minst pengar per invånare. Det vill vi ändra på! För att få in fler bra ansökningar från Norrbotten vill vi informera och inspirera er som arbetar i eller nära ideella organisationer om möjligheten att söka stöd från Arvsfonden.

Välkommen till ett av våra webbinarium!

Vi bjuder in till två informationstillfällen via Skype (ingen installation behövs), dagtid eller kväll beroende på när det passar dig eller er förening. Under träffen ger vi information om fondens två stödformer, projekt- och lokalstöd.

  • Onsdag 9 september klockan 9.00-10.30
  • Onsdag 9 september klockan 18.00-19.30

Anmäl dig senast 5 september via länken nedan:

Anmälan till Arvsfondens Sverigeresa: Norrbotten