Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

6 december 2023

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets sista delegationssammanträde.