Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

7 december 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets sista delegationssammanträde.