Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

16 februari 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets första delegationssammanträde.