Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

6 april 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets andra delegationssammanträde.