Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

1 juni 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets tredje delegationssammanträde.