Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

21 september 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets fjärde delegationssammanträde.