Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

26 oktober 2022

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets femte delegationssammanträde.