Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

15 februari 2023

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets första delegationssammanträde.