Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

26 april 2023

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets andra delegationssammanträde.