Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

7 juni 2023

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets tredje delegationssammanträde.