Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

20 september 2023

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets fjärde delegationssammanträde.